Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 1/10/2018: Ý chỉ cầu nguyện tháng Mười: ĐGH mời gọi các tín hữu toàn thế giới cầu cho Giáo Hội

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-1-10-2018-y-chi-cau-nguyen-thang-muoi-dgh-moi-goi-cac-tin-huu-toan-the-gioi-cau-cho-giao-hoi/