Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, 6/1/2019: Tân Ban Thường Vụ HĐ Liên Tôn VN tại HK

Vietcatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-6-1-2019-tan-ban-thuong-vu-hd-lien-ton-vn-tai-hk/