Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, 1/1/2019: ĐTC mời gọi mọi người xây dựng và sống hòa bình mỗi ngày

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-1-1-2019-dtc-moi-goi-moi-nguoi-xay-dung-va-song-hoa-binh-moi-ngay/