Trích từ Dân Chúa

Tuyên bố của Đức Cha David Zubik về vụ thảm sát tại Pittsburgh sáng thứ Bẩy 27/10

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//tuyen-bo-cua-duc-cha-david-zubik-ve-vu-tham-sat-tai-pittsburgh-sang-thu-bay-27-10/