Trích từ Dân Chúa

Tường thuật Lễ kính hai thánh Tông Đồ Phêrô – Phaolô và trao dây Pallium cho các vị Tổng Giám Mục 29/6/2018

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tuong-thuat-le-kinh-hai-thanh-tong-do-phero-phaolo-va-trao-day-pallium-cho-cac-vi-tong-giam-muc-29-6-2018/