Trích từ Dân Chúa

Từ Chức Vì Nhân Quyền Cho Người Việt Nam ?

Hà Minh Thảo

URL: http://danchuausa.net//tu-chuc-vi-nhan-quyen-cho-nguoi-viet-nam/