Trích từ Dân Chúa

TT Trump nói về tình yêu Thiên Chúa hùng hồn như một linh mục giảng đạo

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//tt-trump-noi-ve-tinh-yeu-thien-chua-hung-hon-nhu-mot-linh-muc-giang-dao/