Trích từ Dân Chúa

Truyền giáo ở Nhật Bản là đi cùng với dân chúng, “Kitô hữu trong tâm hồn”

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//truyen-giao-o-nhat-ban-la-di-cung-voi-dan-chung-kito-huu-trong-tam-hon/