Trích từ Dân Chúa

Trước ngày khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2019

Hồng Thủy

Carthage – Chiều tối thứ Tư 31/7/2019, tại Công trường Nữ Vương Hòa Bình của tỉnh dòng Mẹ Cứu Chuộc Hoa Kỳ, cộng đoàn đã cử hành Thánh lễ kính thánh Giuse.

Dù chiều thứ Năm 1/8, Ngày Thánh Mẫu 2019 mới chính thức khai mạc, nhưng theo truyền thống từ nhiều năm nay, cộng đoàn dành chiều tối thứ tư để tôn kính thánh Giuse.

Đồng tế trong Thánh lễ có khoảng 100 linh mục, với sự tham dự của khoảng 10 ngàn tín hữu. Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã rước kiệu thánh Giuse xung quanh Công trường. Hàng ngàn tín hữu tay cầm nến sáng, hòa chung tiếng ca và tâm lòng tôn kính thánh Giuse.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Trương Thịnh Đạt, dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đã đề cao nhân đức của Thánh Giuse, vâng theo thánh ý Chúa, từ bỏ ước muốn riêng để quảng đại đi trên con đường Chúa mời gọi ngài.

Cha giảng thuyết đã mời gọi cộng đoàn hãy bước đi trên con đường mà Chúa Kitô mời gọi chúng ta, trên con đường chính Chúa Kitô đã bước đi, dù đôi khi chúng ta cảm thấy dường như Chúa ở xa chúng ta, dường như chúng ta phải chịu những đau khổ quá sức, hay những điều trái ngược.

Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ đêm và vào lúc 11 giờ, các tín hữu đã quy tụ trước đài Đức Mẹ để đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình.

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//truoc-ngay-khai-mac-dai-hoi-thanh-mau-missouri-2019/