Trích từ Dân Chúa

Trước hiện tượng tôn giáo ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’, Ki-tô hữu nên có thái độ nào?

Khắc Bá, SJ

URL: http://danchuausa.net//truoc-hien-tuong-ton-giao-hoi-thanh-duc-chua-troi-kito-huu-nen-co-thai-do-nao/