Trích từ Dân Chúa

Trong Tông Huấn mới Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra các bước thực tiễn để đạt đến sự thánh thiện

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//trong-tong-huan-moi-duc-thanh-cha-phanxico-dua-ra-cac-buoc-thuc-tien-de-dat-den-su-thanh-thien/