Trích từ Dân Chúa

Trong một hành động họa hiếm, Ấn Độ xử tù chung thân kẻ hãm hiếp một nữ tu 72 tuổi

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//trong-mot-hanh-dong-hoa-hiem-an-do-xu-tu-chung-than-ke-ham-hiep-mot-nu-tu-72-tuoi/