Trích từ Dân Chúa

Tổng Thống Trump hủy bỏ bảo hiểm Obamacare và chấm dứt khoản chi trả bao cấp bất hợp pháp

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//tong-thong-trump-huy-bo-bao-hiem-obamacare-va-cham-dut-khoan-chi-tra-bao-cap-bat-hop-phap/