Trích từ Dân Chúa

Tổng giáo phận Mễ Tây Cơ bày tỏ sự bất mãn đối với cách thức cử hành thánh lễ tại một trường đại học của Dòng Tên

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//tong-giao-phan-me-tay-co-bay-to-su-bat-man-doi-voi-cach-thuc-cu-hanh-thanh-le-tai-mot-truong-dai-hoc-cua-dong-ten/