Trích từ Dân Chúa

Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”

Hồng Thủy

Một tòa án của Brazil đã phán quyết rằng tổ chức “Những người Công giáo vì Quyền được quyết định”, một tổ chức ủng hộ phá thai, phải bỏ từ “Công giáo” khỏi tên của nó, vì mục tiêu của nó không phù hợp với giá trị của Giáo hội Công giáo.

Thẩm phán Jose Carlos Ferreira của San Paolo quyết định rằng “Việc bảo vệ quyền quyết định phá thai, điều Giáo hội lên án rõ ràng và nghiêm khắc, có một sự xuyên tạc rõ ràng và không tương thích về tên được sử dụng liên quan đến mục đích và hành động cụ thể của hiệp hội, trực tiếp tấn công đạo đức và phong tục tốt đẹp, cộng thêm việc làm tổn hại đến thiện ích và công ích.”

Hiệp hội Đức tin và Văn hóa của trung tâm Don Bosco đã đệ đơn kiện với lý do là từ “Công giáo” được nhóm ủng hộ phá thai dùng là không hợp lý, vì “với lý do bảo vệ ‘quyền sinh sản của phụ nữ’, nó thực sự cổ vũ cho việc giết trẻ sơ sinh trong bụng mẹ”.

Một tòa án cấp dưới đã bác đơn khiếu nại vì cho là nó vô căn cứ và nói rằng chỉ có một vị lãnh đạo Giáo hội mới có thẩm quyền để đưa ra khiếu nại như vậy. Nhưng Trung tâm Don Bosco đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án cao hơn, và hôm 27/10, tòa án này đã ra phán quyết có lợi cho trung tâm.

Thẩm phán Ferreira đã viết trong quyết định của mình rằng tổ chức “Những người Công giáo vì Quyền được quyết định” trình bày một sự “không tương thích công khai, hiển nhiên, hoàn toàn và tuyệt đối với các giá trị” của “Giáo hội Công giáo nói chung và cách phổ quát”.

Ngoài ra, thẩm phán ra phán quyết rằng “quyền tự do ngôn luận sẽ không bị xâm phạm và hiệp hội có thể bảo vệ các giá trị và ý tưởng của mình (bao gồm cả việc phá thai) nếu hiệp hội cho là phù hợp, miễn là nó sử dụng một cái tên phù hợp, không giới thiệu nó với xã hội dưới danh nghĩa của một tổ chức khác áp dụng một cách công khai và rõ ràng các giá trị đối lập.” (CNA 01/11/2020)

Hồng Thủy - Vatican News

URL: http://danchuausa.net//toa-an-brazil-cam-mot-to-chuc-van-dong-pha-thai-dung-ten-cong-giao/