Trích từ Dân Chúa

Tĩnh tâm đón nhận Chúa Thánh Thần: Ân huệ tột đỉnh của lòng Chúa xót thương: Đổi mới con người thụ tạo thành Thiên Chúa

Lm Anton Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

URL: http://danchuausa.net//tinh-tam-don-nhan-chua-thanh-than-an-hue-tot-dinh-cua-long-chua-xot-thuong-doi-moi-con-nguoi-thu-tao-thanh-thien-chua/