Trích từ Dân Chúa

Tin mới nhất: Tối Cao Pháp Viện phán quyết thuận cho người làm bánh từ chối phục vụ đám cưới đồng tính

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//tin-moi-nhat-toi-cao-phap-vien-phan-quyet-thuan-cho-nguoi-lam-banh-tu-choi-phuc-vu-dam-cuoi-dong-tinh/