Trích từ Dân Chúa

Thực hư câu chuyện Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp Kim Davis theo lời kể của Đức Tổng Giám Mục Viganò

Anthony Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//thuc-hu-cau-chuyen-duc-giao-hoang-phanxico-gap-kim-davis-theo-loi-ke-cua-duc-tong-giam-muc-vigano/