Trích từ Dân Chúa

Thủ tướng Đức và tổng thống Colombia sẽ viếng đền thờ thánh Phanxicô Assisi

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//thu-tuong-duc-va-tong-thong-colombia-se-vieng-den-tho-thanh-phanxico-assisi/