Trích từ Dân Chúa

Thông điệp Phục Sinh Urbi et Orbi 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net//thong-diep-phuc-sinh-urbi-et-orbi-2018-cua-duc-thanh-cha-phanxico/