Trích từ Dân Chúa

Thông Báo V/v bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Saigòn

WHĐ

DGM_DoManhHung.jpg

WHĐ (10.03.2018) – Ngày thứ Năm 08-03-2018, Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc (Bộ Truyền giáo) đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh “do trống toà và theo sự xếp đặt của Toà Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).

Sau đây là Sắc lệnh bổ nhiệm:

BoNhiemGiamQuanSaigon.jpg

Bản dịch tiếng Việt:

BoNhiemGiamQuanSaigon_TgViet.jpg

***

Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh trống toà từ ngày 07-03-2018 vừa qua, khi Tổng giám mục giáo phận là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời.

Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng sinh tại Sài Gòn ngày 15-09-1957; thụ phong linh mục cho Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30-08-1990; được Đức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25-06-2016; và Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc truyền chức giám mục ngày 04-08-2016.

Nguồn: hdgmvietnam.org

WHĐ

URL: http://danchuausa.net//thong-bao-vv-bo-nhiem-giam-quan-tong-toa-tong-giao-phan-saigon/