Trích từ Dân Chúa

Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục tại Giáo Phận Đà Nẵng năm 2020

Tôma Trương Văn Ân

Giáo phận Đà Nẵng chọn Lễ Thánh Tâm Chúa 19/6 làm Bổn mạng. Đây là dịp mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận qui tụ về với Đức Giám Mục trong một Đức tin, Một Thiên Chúa, một thân thể mầu nhiệm Đức Ki-tô là Giáo Hội.

- Xem hình

Dịp mừng Lễ Thánh Tâm Chúa năm nay 19/6/2020, Tại Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận đã mời gọi cộng đoàn tôn vinh và cảm nhận tình yêu Thiên Chúa nơi Thánh tâm Chúa Giê-su Ki-tô, cầu nguyện cho Giáo Hội, hiệp nhất, sống đức tin và loan báo Tin Mừng. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các Linh mục trở nên những Mục tử như lòng Chúa mong ước và cách đặc biệt, Đức Giám Mục đã trao tác vụ Linh mục cho 04 Thầy Phó tế:

+ Thầy Giuse NGUYỄN ĐÌNH THIÊN, thuộc Giáo xứ Thanh Đức.

+ Thầy Tôma PHẠM PHÚ CƯỜNG, thuộc Giáo xứ Gia Phước.

+ Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN TRẦN VŨ ĐỨC, thuộc Giáo xứ Thanh Đức.

+ Thầy Giuse NGUYỄN THANH TÙNG, thuộc Giáo xứ Trà Kiệu

Cha Giuse Hồ Thứ, Giám đốc Đại Chủng Viện Xuân Bích – Huế; Cha Bonaventura Mai Thái, Tổng Đại Diện Giáo phận Đà Nẵng và hơn 110 Linh mục cùng đồng tế với Đức Giám Mục.

Đức Giám Mục đã huấn dụ cộng đoàn về ba chức năng: Giảng dạy, Tư tế và phục vụ cộng đoàn của Linh mục. Đồng thời Đức Giám Mục cũng nhắn nhủ riêng với các Tiến chức về những điều kiện cần có để hoàn thành tốt nhiệm vụ Linh mục.: nhiệm vụ Giảng huấn; chia sẻ Lời Chúa; dạy Giáo lý; có đời sống mẫu mực; Nhiệm vụ Thánh hóa trong Đức Ki-tô, giúp hoàn thành lễ tế thiêng liêng của các tín hữu, hiệp cùng lễ tế của Đức Ki-tô. Linh mục còn quy tụ vào Dân Thiên Chúa những người lãnh nhận Bí Tích khai tâm Ki-tô Giáo, ban phép xá giải và xức dầu Thánh nâng đỡ các bệnh nhân. Khi suy gẫm Luật Chúa, Linh mục hãy chú tâm TIN ĐIỀU CÁC CON ĐỌC, DẠY ĐIỀU CÁC CON TIN VÀ THI HÀNH ĐIỀU CÁC CON DẠY.

Từng tiến chức đã tiến lên quỳ trước mặt Đức Giám Mục, đặt đôi bàn tay vào lòng bàn tay Đức Giám Mục hứa vâng phục và kính trọng Giáo Hội.

Đức Giám Mục đã đọc Lời Nguyện Phong Chức, trao phẩm phục, xức dầu Thánh vào lòng bàn tay các Tân Linh mục và trao Chén Thánh có Bánh rượu. đồng thời Đức Giám Mục và các Linh mục trao hôn bình an như là ý nghĩa từ nay các Linh mục cùng chung một Thừa tác vụ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một Tân Linh mục đã Đại diện các Tân Chúc đã cám ơn Đức Giám Mục Giáo phận, cám ơn Đức Cha Giuse – Giám mục Lạng Sơn Cao Bằng – nguyên Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. cám ơn Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện, Quý Cha Giáo tại Chủng viện. cám ơn Cha Tổng Đại diện, Quý Cha Nghĩa phụ, Quý Cha đồng tế. Các tân Chức cũng không quên cám ơn Cha mẹ, ông bà và họ hàng đã nâng đỡ hướng dẫn để có được ngày hôm nay. Các Tân Linh mục cũng cám ơn Cha Quản xứ, Phó xứ và các ban ngành của Giáo xứ Chính Tòa. Ban Truyền thông Giáo phận, ca đoàn Giáo xứ Trà Kiệu đã lo phụng vụ Thánh nhạc. các Tân Chức đã cám ơn tất cả những người bằng nhiều cách khác nhau giúp đỡ, cộng tác cho Thánh lễ được diễn ra tốt đẹp.

Trong dịp này Đức Giám Mục Giáo phận đã công bố thành lập hiệp hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Nẵng, với sự cộng tác giúp đỡ của Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn (MTG QN), để tiến tới việc thành lập hội dòng Mến Thánh Giá Đà Nẵng. Đức Cha đã giới thiệu sự hiện diện của các chị: Chị Maria Võ Thị Tuyết – Tổng Phụ trách Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn và các Chị em trong Ban Tư vấn của Hội Dòng. Đức Cha cũng giới thiệu với Cộng đoàn 3 chị của Dòng MTG Qui Nhơn sẽ đồng hành với Giáo phận trong việc đào tạo, huấn luyện, tuyển chọn các ứng sinh, tuyển chọn Thanh tuyển cho Dòng Mến Thánh Giá Đà Nẵng. Đó là Chị Matta Nguyễn Thị Trung - Tổng cố vấn Dòng MTG Qui Nhơn; Chị Catarina Thái Thị Hay và Chị Anna Lưu Thị Thùy Trang. Cơ sở đầu tiên đặt tại Đền Thánh An-rê Phú Yên Phước Kiều. Đức Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng đã cám ơn Đức Giám Mục Giáo phận Qui Nhơn, cám ơn Chị Tổng Phụ Trách Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã đồng ý và giúp đỡ cho việc thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Nẵng

Đức Giám Mục Giáo phận đã tặng hoa cho các tân Chức và chúc mừng Giáo phận trong ngày mừng Bổn mạng, chúc mừng Ông Bà Cố ( bố mẹ của các tân chức). Đức Cha có lời chúc tốt đẹp từ Thiên Chúa đến với Quý Cha và tất cả mọi người. Đức Cha đã ban Phép Lành cho các Tân Linh mục, và Phép lành trọng thể cho Cộng đoàn đã kết thúc Thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, Bổn mạng Giáo phận và Truyền Chức Linh mục.

Tôma Trương Văn Ân

URL: http://danchuausa.net//thanh-le-truyen-chuc-linh-muc-tai-giao-phan-da-nang-nam-2020/