Trích từ Dân Chúa

Thánh lễ tại Santa Marta 3/9/2018: “Sự thật thì khiêm nhường, sự thật thì im lặng”

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//thanh-le-tai-santa-marta-3-9-2018-su-that-thi-khiem-nhuong-su-that-thi-im-lang/