Trích từ Dân Chúa

Thánh lễ tại Santa Marta 11/6: Chúa Thánh Thần là nhân vật chính trong việc truyền giáo

Lệ Hằng, FMA

URL: http://danchuausa.net//thanh-le-tai-santa-marta-11-6-chua-thanh-than-la-nhan-vat-chinh-trong-viec-truyen-giao/