Trích từ Dân Chúa

Thánh lễ tại Santa Marta 10/9/2018: Sự mới mẻ của Tin Mừng không cho phép một cuộc sống hai mặt

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//thanh-le-tai-santa-marta-1092018-su-moi-me-cua-tin-mung-khong-cho-phep-mot-cuoc-song-hai-mat/