Trích từ Dân Chúa

Thành lập giáo phận tại Kosovo nhân lễ Mẹ Têrêsa Calcutta

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//thanh-lap-giao-phan-tai-kosovo-nhan-le-me-teresa-calcutta/