Trích từ Dân Chúa

Thăm Vực Đạo, nơi giáo dân Trà Câu bị dìm chết trong biến cố Văn Thân 1885

Lê Quang Uyên

URL: http://danchuausa.net//tham-vuc-dao-noi-giao-dan-tra-cau-bi-dim-chet-trong-bien-co-van-than-1885/