Trích từ Dân Chúa

TGM Giáo phận Vinh: Thông báo về việc thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục, tháng 6-2020

Lm Fx Nguyễn Hồng Ân

GIÁO PHẬN VINH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0365 415 615
Email: vptgmvinh@gmail.com
Số: 1320/TB-TGM

Xã Đoài, ngày 17 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO: V/v: Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục, tháng 6/2020

Kính thưa quý Cha cùng cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Vinh,

Để đáp ứng nhu cầu mục vụ và vì lợi ích thiêng của các Kitô hữu, Đức Giám Mục Giáo phận Vinh quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm các linh mục trong Giáo phận có tên dưới đây:

Với tình huynh đệ và hiệp thông, kính xin quý Cha và quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho các Cha được thuyên chuyển và bổ nhiệm đợt này thêm sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiệt huyết tông đồ, để các Cha hoàn thành tốt sứ vụ được trao phó tại nhiệm sở mới.

Hiệp nhất và bình an trong Chúa Kitô,

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Lm Fx Nguyễn Hồng Ân

Lm Fx Nguyễn Hồng Ân

URL: http://danchuausa.net//tgm-giao-phan-vinh-thong-bao-ve-viec-thuyen-chuyen-va-bo-nhiem-linh-muc-thang-6-2020/