Trích từ Dân Chúa

Tám mối phúc thật là con đường dẫn đến sự thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày

Lệ Hằng, FMA

URL: http://danchuausa.net//tam-moi-phuc-that-la-con-duong-dan-den-su-thanh-thien-trong-cuoc-song-hang-ngay/