Trích từ Dân Chúa

Tại Colombo, lễ Đức Maria: Ít hoa, nhưng nhiều lương thực hơn cho nạn nhân lũ lụt

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//tai-colombo-le-duc-maria-it-hoa-nhung-nhieu-luong-thuc-hon-cho-nan-nhan-lu-lut/