Trích từ Dân Chúa

Sức mạnh của niềm tin vào Chúa

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương

Chúa Nhật XII Thường Niên
Gr 20, 10-13; Rm 5, 12-15; Mt 10, 26-33

Chủ đề chính của Chúa Nhật này như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các bài đọc Lời Chúa đó là: “Sức mạnh của sự phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng trước những khó khăn và thử thách của cuộc sống.” Chúng ta sẽ tập trung suy nghĩ chủ đề này và rút ra những bài học áp dụng cho cuộc sống hằng ngày.

1- Sức mạnh nơi Chúa

Bài đọc I tường thuật sự kiện tiên tri Giêrêmia khi thi hành sứ vụ của mình, ông phải đối diện với những kẻ chống đối và chế nhạo ông. Họ tố cáo, làm nhục và làm cho ông vấp ngã. Trong hoàn cảnh thử thách và khó khăn như thế, ai có thể đứng về phía ông? Ai có thể là chỗ cho vị tiên tri nương tựa? Giêrêmia một lòng xác tín rằng: “Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng.Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề: đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên” (Gr 20, 11). Chỉ có niềm tin vào Thiên Chúa mang lại cho ông sự vững vàng, kiên nhẫn trước những khó khăn. Cuối cùng Thiên Chúa thấu suốt tâm can ông và bảo vệ ông. Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ. Vâng, chỉ có sức mạnh của niềm tin vào Thiên Chúa giúp chúng ta vững vàng và chiến thắng những thử thách gian truân.

Trong bài đọc II, thánh Phaolô nói về nguồn gốc của tội lỗi và ân sủng, đồng thời ngài cũng quả quyết rằng ân sủng của Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi và sự dữ. Quả thế, do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết và thế là sự chết đã truyền tới mọi người. Đây là tội nguyên tổ do tổ tông chúng ta là Ađam và Evà phạm, đã truyền lại cho con cháu là mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, tội lỗi không phải là quyền lực cuối cùng, là sức mạnh lớn nhất. Nhờ Đức Giêsu chịu chết và sống lại, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ơn cứu độ. Ân sủng của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi, chiến thắng tội lỗi và sự chết. Một cách rất lạc quan, thánh Phaolô cho rằng: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5, 20).

2- Sứ vụ và thách đố

Trong bài Tin Mừng hôm nay (x. Mt 10, 26-33), sau khi đã gọi và gửi các môn đệ đi truyền giáo, Chúa Giêsu dạy họ và chuẩn bị cho họ đối diện với những khó khăn và bách hại mà họ sẽ phải trải qua. Đi truyền giáo không giống như đi du lịch. Theo đạo không giống như đi dạo. Nên Chúa Giêsu báo trước: “Anh em sẽ phải chịu bách hại.” Vì thế, Chúa khích lệ họ: “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết… Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn” (Mt 10, 26-28). Họ có thể giết chết thân xác nhưng không thể giết chết linh hồn: Đừng sợ điều đó. Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa Giêsu không bảo đảm sự thành công của họ, cũng không bảo vệ họ khỏi những sai lầm và đau khổ. Họ phải đối diện với những khả năng đó. Đó là sự thật. Cũng như Chúa Giêsu đã bị bách hại và đau khổ khi thi hành sứ vụ, mỗi người môn đệ được mời gọi rập khuôn đời mình theo Chúa Kitô, Đấng đã chịu bách hại bởi con người, bị bỏ rơi và chết trên thập giá vì trung thành với sứ vụ của mình.

Khó khăn và bách hại là một phần của sứ vụ truyền giáo. Chúng ta cũng được mời gọi tìm thấy trong đó cơ hội để chứng thực tính chân thực của đức tin chúng ta và tương quan với Chúa Giêsu. Bách hại và khó khăn có thể trở thành cơ hội để làm chứng cho Chúa. Ở giữa những thử thách đó, chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa Cha gìn giữ chở che chúng ta. Vì những lý do này mà Chúa Giêsu nói: “Các con đừng sợ!” Chỉ những ai biết tin tưởng vào Chúa, kiên trì bền bỉ, họ sẽ tìm được sức mạnh của ân sủng để chiến thắng mọi khó khăn và kẻ thù.

3- Anh em đừng sợ

Ngày hôm nay, các cuộc bách hại chống lại các Kitô hữu vẫn tiếp tục xảy ra trong xã hội chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em đang bị bách hại để nhờ sức mạnh của ân sủng, họ tiếp tục làm chứng cho đức tin với sự can đảm và trung tín của mình vào Chúa. Những gương sáng của họ cũng nhắc nhở chúng ta sứ vụ làm chứng cho Chúa Kitô trong mỗi hoàn cảnh, cả khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Chúng ta đừng bao giờ quên lời Chúa dặn: “Đừng sợ!” Nghĩa là: Đừng sợ phải sống thánh thiện. Đừng sợ phải làm chứng cho Chúa. Đừng sợ khó khăn và thử thách. Đừng sợ kẻ thù. Bởi vì Chúa nói rằng: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Chúa Giêsu không để chúng ta một mình, bởi vì chúng ta rất quý giá đối với Người. Đó là lý do tại sao Người không để chúng ta một mình. Mỗi người chúng ta là độc nhất và quý giá trong cặp mắt của Chúa Giêsu và Người đồng hành với mỗi người. Như thế, trước những khó khăn và thử thách của cuộc sống, chúng ta hãy tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Người sẽ ban sức mạnh cho chúng ta. Người sẽ ban ân sủng cho chúng ta. Người sẽ đồng hành với chúng ta để giúp chúng ta vượt thắng mọi nỗi khó khăn và sợ hãi đó. Bởi vì đức tin và ân sủng của Thiên Chúa mang lại cho chúng ta sức mạnh phi thường để chiến thắng mọi khó khăn thử thách.

Nguyện xin Đức Maria, mẫu gương của sự khiêm nhường và gắn bó can đảm với Lời Chúa giúp chúng ta biết tin tưởng vào Chúa trong mọi lúc, nhất là những lúc gặp thử thách, biết can đảm mà không sợ hãi để làm chứng cho Chúa. Amen!

ĐCV Vinh Thanh - Nghệ An
http://nguoinguphu.blogspot.com/

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương

URL: http://danchuausa.net//suc-manh-cua-niem-tin-vao-chua/