Trích từ Dân Chúa

Sự sống lại và hôn nhân ở đời sau

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương

URL: http://danchuausa.net//su-song-lai-va-hon-nhan-o-doi-sau/