Trích từ Dân Chúa

Sứ điệp Đức Thánh Cha: 800 năm dòng Phanxicô tại Thánh Địa

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//su-diep-duc-thanh-cha-800-nam-dong-phanxico-tai-thanh-dia/