Trích từ Dân Chúa

Số tiền cắc thu được tại đài phun nước Fontana di Trevi vẫn được trao cho Caritas Roma

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//so-tien-cac-thu-duoc-tai-dai-phun-nuoc-fontana-di-trevi-van-duoc-trao-cho-caritas-roma/