Trích từ Dân Chúa

Sáng kiến ngày thứ Năm hàng tuần, cầu nguyện chống bạo lực đối với phụ nữ

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//sang-kien-ngay-thu-nam-hang-tuan-cau-nguyen-chong-bao-luc-doi-voi-phu-nu/