Trích từ Dân Chúa

Sách Nghi Thức Thánh Hiến Hoa Kỳ cho Trái Tim Đức Mẹ 1 tháng Năm bằng tiếng Việt

JB Đặng Minh An

Download sách Nghi Thức Thánh Hiến Hoa Kỳ cho Trái Tim Đức Mẹ bằng tiếng Việt

Đức Tổng Giám Mục Gomez sẽ chủ sự một phụng vụ long trọng thánh hiến Hoa Kỳ cho Trái Tim Đức Mẹ vào ngày Thứ Sáu mùng 1 tháng Năm lúc 3g chiều giờ Miền Đông Hoa Kỳ.

Nhân dịp này Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ biên soạn một tập sách trước hết để các tín hữu có thể theo dõi nghi thức thánh hiến diễn ra vào ngày 1 tháng Năm.

Thêm vào đó, các Giám Mục Hoa Kỳ đã biên soạn công phu để tập sách này có thể được dùng bởi các Giám Mục để thánh hiến cho Đức Mẹ giáo phận của mình, các cha sở có thể dùng để thánh hiến giáo xứ của mình, các gia đình có thể dùng để thánh hiến gia đình mình và ngay cả các cá nhân cũng có thể dùng để thánh hiến chính bản thân mình. Chỉ cần đọc phần thích hợp dành cho mình.

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ mời các giám mục tham gia từ các giáo phận tương ứng của các ngài và yêu cầu các ngài mở rộng lời mời tham gia này đến các tín hữu trong giáo phận của mình. Một hướng dẫn phụng vụ sẽ có sẵn để hỗ trợ các tín hữu có thể tham gia bằng cách truy cập các phương tiện truyền thông xã hội của USCCB, bao gồm Facebook, Twitter Instagram.

Quý vị và anh chị em có thể download sách Nghi Thức Thánh Hiến Hoa Kỳ cho Trái Tim Đức Mẹ bằng tiếng Việt ở đây.

Source: USCCB U.S. and Canadian Catholic Bishops to Seek Intercession of Mary, Mother of the Church, for Strength in Struggle Against COVID-19

JB Đặng Minh An dịch

URL: http://danchuausa.net//sach-nghi-thuc-thanh-hien-hoa-ky-cho-trai-tim-duc-me-1-thang-nam-bang-tieng-viet/