Trích từ Dân Chúa

Phụ nữ giúp việc nhà bị bán như nô lệ ở Ả-Rập Xê-út

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//phu-nu-giup-viec-nha-bi-ban-nhu-no-le-o-a-rap-xe-ut/