Trích từ Dân Chúa

Phóng sự và hình ảnh đi thăm tượng Đức Bà khóc ở Hobbs, New Mexico

Trần Mạnh Trác

URL: http://danchuausa.net//phong-su-va-hinh-anh-di-tham-tuong-duc-ba-khoc-o-hobbs-new-mexico/