Trích từ Dân Chúa

Phật tử và Kitô hữu Myanmar chờ đợi Đức Giáo hoàng Phanxicô viếng thăm

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//phat-tu-va-kito-huu-myanmar-cho-doi-duc-giao-hoang-phanxico-vieng-tham/