Trích từ Dân Chúa

Phản ứng của Hội Đồng Giám Mục Hàn Quốc về hội nghị hoà bình hai miền Nam Bắc Triều Tiên

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//phan-ung-cua-hoi-dong-giam-muc-han-quoc-ve-hoi-nghi-hoa-binh-hai-mien-nam-bac-trieu-tien/