Trích từ Dân Chúa

Pakistan bắt giữ các giáo sĩ Hồi Giáo cực đoan trước nguy cơ một cuộc tổng biểu tình bạo động

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//pakistan-bat-giu-cac-giao-si-hoi-giao-cuc-doan-truoc-nguy-co-mot-cuoc-tong-bieu-tinh-bao-dong/