Trích từ Dân Chúa

Nữ tu Mariam: 50 năm loan báo Tin Mừng trong thầm lặng cùng với các Nữ tu Bé nhỏ Chúa Giêsu

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//nu-tu-mariam-50-nam-loan-bao-tin-mung-trong-tham-lang-cung-voi-cac-nu-tu-be-nho-chua-giesu/