Trích từ Dân Chúa

Những tấm lòng nhân ái đến với bệnh nhân phong cùi và trẻ mồ côi tại Kon Tum

Trương Trí

URL: http://danchuausa.net//nhung-tam-long-nhan-ai-den-voi-benh-nhan-phong-cui-va-tre-mo-coi-tai-kon-tum/