Trích từ Dân Chúa

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 9/17)

Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Quý vị cần cài Adobe Flash để nghe.

9/9/2017

Download

8/9/2017

Download

7/9/2017

Download

6/9/2017

Download

5/9/2017

Download

4/9/2017

Download

2/9/2017

Download

1/9/2017

Download

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 8/17 | Tháng 7/17 | Tháng 6/17 | Tháng 5/17 | Tháng 4/17 | Tháng 3/17

URL: http://danchuausa.net//nhung-phut-cau-nguyen-thang-0917/