Trích từ Dân Chúa

Nhờ việc chống án tử hình mà thủ phạm giết hai nữ tu thoát bị hành quyết, giảm xuống án chung thân

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//nho-viec-chong-an-tu-hinh-ma-thu-pham-giet-hai-nu-tu-thoat-bi-hanh-quyet-giam-xuong-an-chung-than/