Trích từ Dân Chúa

Nhận định của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về hội nghị thượng đỉnh hai miền Nam Bắc Triều Tiên

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//nhan-dinh-cua-duc-hong-y-quoc-vu-khanh-toa-thanh-ve-hoi-nghi-thuong-dinh-hai-mien-nam-bac-trieu-tien/