Trích từ Dân Chúa

Người sáng lập Amazon tặng 15 triệu đô la cho ba tổ chức từ thiện Công Giáo

Nguyễn Long Thao

URL: http://danchuausa.net//nguoi-sang-lap-amazon-tang-15-trieu-do-la-cho-ba-to-chuc-tu-thien-cong-giao/