Trích từ Dân Chúa

Ngày thánh hóa các linh mục: Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu mời cầu nguyện

Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu

Ngày thánh hóa các linh mục: Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu mời cầu nguyện: "Xin cho các linh mục luôn luôn là những thừa tác viên của niềm vui Tin Mừng"

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi dâng lời cầu nguyện đặc biệt dành cho các linh mục, trong ngày mừng lễ Thánh Tâm Chúa, mà Giáo hội Latinh cử hành vào ngày 19 tháng 6 năm 2020, và cũng trùng với Ngày cầu nguyện thế giới cho việc thánh hóa giáo sĩ hàng năm – thể theo một sáng kiến do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô đệ nhị đề xướng.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết trong một dòng Tweet: "Tôi mời gọi bạn cầu nguyện cho các linh mục, để qua lời cầu nguyện của bạn, Chúa sẽ củng cố ơn gọi của các ngài, nâng đỡ các ngài trong chức vụ của mình, và để các ngài luôn luôn là các thừa tác viên của Niềm vui Tin Mừng cho tất cả mọi dân nước. "

Trong bức thư nhân dịp thành lập ngày này (Vào Thứ năm Tuần Thánh, ngày 25 tháng 3 năm 1995), Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô đệ nhị hy vọng rằng Đức Trinh Nữ Maria "trên hết sẽ đặt vào trái tim chúng ta một khát vọng mạnh mẽ về sự thánh thiện".

Ngài viết thêm: "Việc truyền giáo mới cần có những nhà truyền giáo mới, những linh mục cam kết sống theo chức tư tế của họ như một con đường thánh thiện. Thứ Năm tuần thánh, đưa chúng ta trở về nguồn gốc của chức tư tế, cũng nhắc nhở chúng ta về nghĩa vụ phải ra công gắng sức trên con đường thánh thiện, để trở thành "thừa tác viên thánh thiện" cho những người đàn ông và phụ nữ được giao phó cho công việc mục vụ của chúng ta. "

Đức Giáo Hoàng Ba Lan đã viết tiếp: "Chính trong chiều hướng này, thật là một cơ hội đặc biệt thuận lợi khi chấp nhận đề nghị của Thánh Bộ Giáo sĩ để cử hành trong mỗi giáo phận một 'Ngày thánh hóa các linh mục', vào ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, hoặc vào một ngày khác đáp ứng đúng theo các đòi hỏi và các thông lệ mục vụ của mỗi địa phương. Tôi tán thành đề nghị này, hy vọng rằng Ngày này sẽ giúp các linh mục sống càng ngày càng khăng khít và mật thiết hơn với Trái Tim của Vị Mục tử nhân

Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu

URL: http://danchuausa.net//ngay-thanh-hoa-cac-linh-muc-duc-giao-hoang-phanxico-keu-moi-cau-nguyen/