Trích từ Dân Chúa

Muốn có kỷ vật của ĐGH xin mời mua vé số

Nguyễn Long Thao

URL: http://danchuausa.net//muon-co-ky-vat-cua-dgh-xin-moi-mua-ve-so/