Trích từ Dân Chúa

Một sự kiện lịch sử: Chuyến viếng thăm của ĐTC đến Abu Dhabi

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//mot-su-kien-lich-su-chuyen-vieng-tham-cua-dtc-den-abu-dhabi/